EPDK gazyağını mercek altına aldı

EPDK gazyağını mercek altına aldı

27 Ocak 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansına verdiği demeçte gazyağının amacı dışında araçlara akaryakıt olarak kullanılmaya başlanmış olabileceği şüphesi ile mercek altına aldı.

Gazyağı satışlarına ilişkin de inceleme başlatıldı

Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazyağı satışlarında kayda değer artışların tespit edilmesinin ardından yaptıkları düzenlemeleri aktardı.

EPDK incelemelerinde, bazı bayilerin istasyonlarında ve dış satış olarak yapmış oldukları gazyağı satışlarında kayda değer artışlar tespit ettiklerini söyleyen Yılmaz, vergi farkından faydalanarak gazyağının amacı dışında araçlara akaryakıt olarak kullanılıyor olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Gazyağı dağıtıcılar arası ticaret kapsamından çıkarıldı

Gazyağından alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) motorin ve benzin gibi diğer akaryakıt türlerine göre daha düşük olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
 

"2016 yılında gazyağı ticaretiyle ilgili olarak satış projeksiyonlarının da bir önceki yıla göre piyasanın büyümesinden kat ve kat fazla olduğunu tespit ettik. Bu durum akaryakıt piyasasında gazyağının amacı dışında araçlara, akaryakıt olarak kullanılmaya başlandığı şüphesini iyice arttırıyor. Bu kapsamda, ticaret takibinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, 2016 yılından itibaren gazyağı dağıtıcılar arası ticaret kapsamından çıkarıldı."

Vergi avantajına sahip gazyağının araçlarda mevzuata aykırı şekilde akaryakıt olarak kullanılmasının akaryakıt piyasasındaki rekabet ortamını olumsuz etkileyebileceğini belirten Yılmaz, bu gerekçe ile gazyağı satışlarına ilişkin de inceleme başlatıldığını dile getirdi.

Kaçakçılığının bitirilmesi akaryakıtta vergi avantajlı ürünlere yöneltti

Özellikle son 10 yılda akaryakıt kaçakçılığı ile ciddi şekilde mücadele verdiklerine dikkati çeken Yılmaz, "Akaryakıt kaçakçılığı bitme noktasına gelince birtakım haksız kazanç peşindeki şirketler ve şahıslar, vergisi düşük olan ürünü akaryakıtla karıştırma ve onun yerine satma yoluna gidiyorlar. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede alınan mesafeden dolayı gaz yağında trend yukarı doğru hareket edince dağıtıcılar arası ticareti hemen kayıt altına aldık ve düzenleme yaptık" diye konuştu.

İlgili Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, gazyağının da bulunduğu ürün listesi ile ilgili olarak, "listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyana sebebiyet vermeleri halinde, ziyana uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır." hükmü yer alıyor.

PÜİS gazyağı konusunu EPDK Başkanı’na iletmişti

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, 10 Nisan 2015 tarihinde ziyaret ettiği EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a gazyağının motorine karıştırılarak piyasaya sürüldüğünü ifade ederek, EPDK’nın bu konuda önlem almasını talep etmiş ve konuya ilişkin bir basın açıklaması yaparak kamuoyuna duyurmuştu.