Meslek Onuru için sektör Ankara'da buluşuyor

Meslek Onuru için sektör Ankara'da buluşuyor

31 Temmuz 2015

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Sektörün tüm paydaşları ile istişare yaparak sektörde oluşan olumsuzlukları ortak akılla ortadan kaldırmak ve böylece sektörde sürdürülebilir bir ticareti sağlamak amacıyla  27 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da Marriott Otel’de 13.00-17.00 saatleri arasında “Akaryakıt Bayileri İstişare Toplantısı” adı altında bir toplantı düzenleme kararı almıştır.

Bu toplantıda aşağıda belirtilen konulara öncelik verilecektir:

1-18 Eylül 2015 sürecinde bayilerin dağıtıcıları ile yapacakları sözleşmelerde dikkat etmeleri gereken başlıca hususlar,

2-EPDK tarafından hazırlanan Kurul Kararı Taslağı konusundaki görüşler,

3-Maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışların yasaklanması,

4-Mevzuatın yeniden yapılandırılması

5-İdari para cezalarının affı veya tecili,

6-EPDK’nın 10 numaralı yağ ve jet yakıtı sorunlarının çözümünde yürüttüğü başarılı çalışmaları ÖTV’siz yakıtlarda da uygulaması

7-Ulaştırma Bakanlığı’nın bayileri ilgilendiren uygulamaları,

8-Son dönemde kilometre tahdidinde oluşan olumsuzlukların görüşülmesi

9-Otomasyon sisteminde yaşanan sorunların görüşülmesi,

10-Tarım Satış Kredi Kooperatiflerinin gerçekleştirdiği akaryakıt satışlarındaki olumsuzlukların önlenmesi

11-Hafta sonu çalışma ruhsatı,

12-LPG sorumlu müdür uygulamasındaki olumsuzlukların görüşülmesi,

13-Yangın Yönetmeliğindeki son gelişmenin getireceği sorunlar.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş toplantı ile ilgili olarak “Geniş katılımlı olacağına inandığımız toplantıda öncelik verdiğimiz konuların dışında katılımcıların değineceği tüm konulara yer verilecektir. Akaryakıt sektörü ve özellikle bayiler için çok önemli olduğuna inandığımız bu toplantı Sektörün geleceğine ışık tutacaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.