PÜİS BİR KEZ DAHA ADR İÇİN SÜRE UZATIMI TALEBİNDE BULUNDU

PÜİS BİR KEZ DAHA ADR İÇİN SÜRE UZATIMI TALEBİNDE BULUNDU

20 Aralık 2016

PÜİS, ADR Uygunluk Belgesi için bir kez daha süre uzatımı talebinde bulundu. PÜİS daha önce de konuyu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde birçok kez gündeme getirmişti.

PÜİS’in süre uzatım talebinde şu hususlara yer verildi;

“Öncelikle, Bakanlığınızın ulaştırma sektöründeki paydaşların olası mağduriyetlerini önleme konusunda önceki yıllarda gösterdiği takdire şayan yaklaşımının bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Nitekim, bugüne kadar Bakanlığınızca yapılan ertelemeler sonucunda üyemiz olan akaryakıt bayileri ADR’nin öngördüğü dönüşümleri yapan firmaların istedikleri yüksek bedelleri ödemek mecburiyetinde kalmadıkları gibi, önemli bir mağduriyet de yaşamamışlardır. Gösterdiğiniz bu yapıcı yaklaşımdan dolayı ülke genelindeki tüm akaryakıt bayileri adına Bakanlığınıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Öte yandan, sektörümüzde hala ADR Uygunluk Belgesi almayan taşımacı sayısının hayli fazla olduğu da bir gerçektir. Ancak üyemiz olan akaryakıt bayilerinin ADR Uygunluk Belgesi almak için gerekli çabayı gösterdikleri ve göstermeye devam ettikleri de ayrı bir gerçektir. Nitekim 23 bin civarında taşıt sahibinin Taşıt Uygunluk belgelerini almaları bu çabalarının kanıtı niteliğindedir. Ne var ki, ADR’nin öngördüğü dönüşümü gerçekleştirecek yetkili firma sayısının hala yetersiz olması ve talep ettikleri bedellerin de hala istenilen düzeye inmemiş olması ADR Uygunluk Belgelerinin alınmasında önemli bir engeldir.

Dolayısıyla bu süreci herhangi bir mağduriyet yaşanmadan sona erdirmek için bir kez daha süre uzatımı verilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Siz Sayın yetkililerin de aynı görüş içerisinde olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede tehlikeli madde taşıyıcılarının ADR Uygunluk Belgesi alabilmeleri için verilen sürenin uzatılması hususunu bir kez daha emir ve müsaadelerinize arz ederiz.”