ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN DUYURU

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN DUYURU

20 Haziran 2018

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, bildirim zorunluluğu olan yıllık faaliyet raporlarına ilişkin bir duyuru yayınladı.

Genel Müdürlüğü duyurusu şöyle:

“Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yine bilindiği üzere, Tebliğ kapsamında kalan işletmelerce istihdam edilen veya hizmet alınan TMGD’lerin, bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporu formatında değişikliğe gidilmiş olup, format değişiklik yazılımının ilgili kurumun yoğun iş yükünden dolayı uzaması nedeni ile yıllık faaliyet rapor bildirimi 01/03/2018 tarihinde yapılan duyuru ile 30/06/2018 tarihine ötelenmişti.

Duyurunun yapıldığı tarihten bu güne kadar yazılımı hazırlayan kurumunun iş yoğunluğundan dolayı, söz konusu faaliyet raporu yazılımı henüz tamamlayamamış olup, ilgili kurumun yıllık faaliyet raporu yazılımını tamamlanmasına müteakiben gerekli duyuru www.tmkt.gov.tr internet adresimizden yapılacak ve yıllık faaliyet raporu bildirimi için gerekli süre ise yapılacak duyuruda ayrıca belirtilecektir. İlgililere duyurulur.”