• 28 Aralık 2023 Perşembe

7491 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kamuoyunda torba kanun olarak nitelendirilen ve 5015 sayılı Kanunda da bazı değişiklikler yapan 7491 sayılı Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
7491 sayılı Kanunun 47. ve 48. Maddeleri ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3. ve 20 maddelerinde değişikliğe gidilirken, 49. Maddesi ile 5015 sayılı Kanuna geçici bir madde eklendi.

Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-10.pdf linkinden ulaşabilirsiniz