Tarihçe

Sendikamız; üyelerinin dayanışma ile müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek, mevzuat ve ortak yararlar çerçevesinde, işkolu ile ilgili hak ve yararlarını savunmak ve temsil etmek, üyelerinin aralarında yardımlaşmalarını, işbirliği yapmalarını, ahenkli ve verimli çalışma imkanlarını sağlamak ve akaryakıt sektörünün mevzuatına uygun, en üst düzeyde temiz ticaret, dürüst rekabet ilkelerine uygun olarak çalışabilmesi için gerekli ortamı yaratmak amacıyla 17 Ekim 1967 yılında PÜİS - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası unvanı altında kurulmuştur.

Genel Merkezi Ankara’da bulunan ve ülkemizin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurda yayılmış 9.000'den fazla kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan PÜİS15 Bölgede 15 Bölge Başkanlığı (Ankara, Antalya, Batman, Erzurum, İskenderun, İstanbul, İzmit, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, Trakya), 81 ilde İl Başkanlıkları ve 900'den fazla İlçe Başkanlıkları bulunan Türkiye’nin en büyük ve teşkilatlı tek Petrol İşverenler Sendikası’dır.

Sendikamızın genel merkezi ve şubeleri, 4 yılda bir , özgür ortamlarda gerçekleşen genel kurullarda seçilen yönetim kurullarınca yönetilmektedir. Böylece sendikamız, genel merkez ve şube yönetim kurullarının seçim yoluyla göreve gelen toplam 467 yöneticisi ile çağdaş ve demokratik anlayış içinde tabana yayılarak kuruluş amacına uygun faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Gerek Ankara’daki genel merkezimiz, gerek şubelerimiz sendikamızın öz malı olan binalarda faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıca, Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları, İl ve İlçe Başkanlıkları dışında, sendika Ana tüzüğünün amaç ve çalışma alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek amacıyla PÜİS Yüksek İstişare Konseyi ihdas edilmiştir. PÜİS Yüksek İstişare Konseyi, görüş ve tavsiye kararlarını bildirmek, sektörle ilgili her türlü konu ve gelişmeler hakkında yol göstererek yönetim faaliyetlerinin kapsamlı, aktif ve verimli olmasını sağlamak amacıyla, Genel Başkan’ın teklifi ve Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile PÜİS kurucuları, eski Genel Başkanlar ve Genel Başkan Yardımcıları, eski Genel Sekreterler ve yardımcıları, Genel Merkez ve Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları Başkan ve üyeleri, deneyimli akaryakıt bayileri, Akaryakıt Sektörü’nde üst düzeyde yöneticilik yapmış bürokratlar ve bilim adamları arasından dört yıl için seçilmektedir. 49 kişilik PÜİS Yüksek İstişare Konseyi ve PÜİS Gençlik Konseyi kendi içinde seçim yoluyla oluşturduğu yönetim ile bir üst kurul olarak çalışmalarını bağımsız bir şekilde yürütür. PÜİS Gençlik Konseyi, yurt genelindeki akaryakıt bayisi üyelerimizin çocuklarından oluşmaktadır. Gençliğin yüksek enerjisi sendikamızda güçlü bir sinerji yaratmaktadır. 

PÜİS, yörelerinde saygın ve basiretli iş adamlarından oluşan, her zaman ülke menfaatlerini ön planda tutarak, yılın 365 günü ve günün 24 saati, ülkemiz tüketicisine kesintisiz, sağlıklı ve düzeyli hizmet sunan, en yüksek vergiyi veren, ülkemizin ve Avrupa’nın üye sayısı bakımından en yüksek sayıya ulaşmış olan teşkilatlı işveren sendikasıdır.

PÜİS, akaryakıt sektörünün her alanında olduğu gibi, Petrol Şûraları düzenlemede de gösterdiği düzeyli çalışmalarıyla akaryakıt sektörüne ışık tutan, yol gösteren sivil bir toplum kuruluşudur. Sendikamız bugüne kadar devlet büyüklerimizin, siyasi parti yöneticilerinin, akademisyenlerin ve petrol sektörünün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 4 tane Petrol Şurası’nı büyük bir başarıyla gerçekleştirmiştir.

PÜİS; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesi olup sendikamız Genel Başkanı İmran Okumuş, aynı zamanda TİSK Yönetim Kurulu Üyesidir.