• 05 Ekim 2007 Cuma

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BAYİLERİN ZARARINA

Motorine ve benzine 31 Ekim 2017 tarihinde yapılan zamlara ilişkin bir basın açıklaması yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, “Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt bayileri ciddi biçimde zarar ediyor. Fiyat artışları, akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst ediyor” dedi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, motorin ve benzine bugün yapılan zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalardaki arz talep dengesine, ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki değişimlere ve Dolar kurundaki artışlara bağlı olduğunu ifade eden İmran Okumuş, “Ülkemizde tüketilen akaryakıt ürünlerinin yaklaşık %90’ı ithal edilen ham petrolden üretilmekte veya direkt nihai ürün olarak ithal edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatları, uluslararası benzin ve motorin fiyatları ve Dolar kurundaki gelişmelere paralel olarak değişmektedir. O nedenle sadece ham petrol fiyatına bakıp bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ham petrol fiyatı artarken, örneğin benzin fiyatı düşebilir ya da ham petrol fiyatı düşerken benzin fiyatı artabilir. Uluslararası piyasalara ve dolar kuruna bağlı olarak belirlenen bu fiyatın üzerine rafineri kar marjı, EPDK gelir payı, dağıtıcı ve bayi kar marjı ve son olarak da maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve nisbi Katma Değer Vergisi (KDV) eklenmektedir. Fiyat oluşumunda yer alan faktörlerden dağıtıcı ve bayi kâr marjı fiyat artışlarında en az etkili olan iki unsurdur.  Zira dağıtıcı ve bayi payı cüzi ve maktu rakamlardan oluşmaktadır” dedi.

FİYAT ARTIŞLARINDAN BAYİLER BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt bayilerinin zarar ettiğini belirten PÜİS Genel Başkanı Okumuş, “Basit bir örnekle anlatmak gerekir ise benzinin litre fiyatı 3 TL iken 20.000 litrelik tanker 60.000 TL’ye dolmaktadır. Benzinin litre fiyatı 5 TL’ye yükseldiğinde 20.000 litrelik tanker 100.000 TL’ye dolmaktadır. Bu durumda bayiler 40.000 TL ek sermaye bulmak durumundadır. Öte yandan, zannedilenin aksine akaryakıt bayileri fiyat 3 TL iken de, 5 TL iken de fiyat metodolojisi gereği aynı kazancı elde etmektedir. Çünkü akaryakıt bayilerinin kar marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir” dedi.

Taşıt Tanıma Sistemi ile yapılan satışlara da dikkat çeken Okumuş, “Ülkemizde taşıt tanıma, taşıtmatik ya da her ne ad ile olursa olsun yapılan satışları ele almakta fayda var. Bu satışlardaki indirimler maalesef dağıtım firmaları tarafından belirlenmekte ve bayilerin rızası alınmadan müşteriye uygulanmaktadır. Bayiler akaryakıt sattım diye sevinirken çoğu zaman zarar etmektedir. Yine bir örnek ile açıklamak gerekirse akaryakıt fiyatı 3 TL iken yapılan %5’lik indirim 15 kuruşa tekabül ederken, fiyat 5 TL’ye yükseldiğinde yapılan %5’lik indirim 25 kuruşa çıkmaktadır. Dolayısıyla bayi kar marjı kuruş olarak hesap edildiğinden her fiyat artışında bayinin kar marjı erimekte ve indirim bayinin cebinden gitmektedir” diye konuştu.

 

YÜKSEK FİYATLAR VERGİ KAÇAKÇILIĞINI KÖRÜKLÜYOR

Yüksek akaryakıt fiyatlarının akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığını arttırdığına da işaret eden PÜİS Genel Başkanı Okumuş, fiyat artışlarının bu yönüyle de akaryakıt piyasasını olumsuz etkilediğini söyledi. Vergi kaçakçılığı nedeniyle devletin her yıl milyarlarca liralık vergi kaybına uğradığını belirten Okumuş, “İnsan ve çevre sağlığına son derece zarar veren bu sorun aynı zamanda piyasada haksız rekabete neden olmakta, tüketicilerin de araçlarına zarar vererek ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır” dedi.

FİYATLARI BAYİLER BELİRLEMİYOR

Tüketiciye yılın 365 günü, günün 24 saati en üst düzeyde hizmet veren akaryakıt bayilerinin tüketici haklarının korunmasına ve müşteri memnuniyetine son derece önem verdiklerini söyleyen İmran Okumuş, “İddia ediyoruz ki, tüketici hakkını bizim kadar gözeten başka bir kuruluş daha yoktur. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu en üst seviyede savunuyoruz. Zira, muhatap olduğumuz kesim, evimize ekmek götürmemizi sağlayan tüketici kesimidir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve dolayısıyla etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki, çok düşük kar marjlarıyla çalışmamıza rağmen, dünya standartlarının da üzerinde bir hizmet kalitesini tüketiciye sunuyoruz. Sektörün sesi PÜİS olarak bizler; akaryakıt bayilerimizin, hem ülke ekonomisine zararı olan hem de işverenlerin zararına olan fiyat artışlarında artık olumsuz anılmak istemiyoruz. Artan maliyetlere rağmen can çekişen sektörümüze bir de bilgi sahibi olmayan popülist yaklaşımlarla önyargılı yaklaşılması bayilerimizi hatta dağıtım firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Unutulmaması gereken zammı bayilerin yapmadığı, fiyat artışının Tüpraş fiyatlarındaki güncelleme ile beraber geldiğidir” dedi.