• 05 Mayıs 2022 Perşembe

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: 31 MAYIS 2022 TARİHİNE KADAR VERGİ DAİRESİNE TEMİNAT VERİLMESİ GEREKİYOR


 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 numaralı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2 Eylül 2021 tarih ve 31589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2 Eylül 2021 tarihinden önce faaliyette bulunan istasyonlar için 31 Mayıs 2022 tarihine kadar bağlı bulunan vergi dairesine teminat verilmesi gerekiyor.

Verilecek teminat tutarı, istasyonu işleten şirketin tüm faaliyet dallarının toplam cirosunun yüzde 1’i kadar olacak.

Teminat olarak banka teminat mektubu veya gayrimenkul ya da her ikisi birden verilebilecek.

Bu tarihe kadar teminat verilmemesi durumunda istasyonun lisansı EPDK tarafından askıya alınacak.

Banka teminat mektubu örneği Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

31 MAYIS TARİHİNİ BEKLEMEYİN

Oluşabilecek yığılmalar göz önüne alınarak bayilerimizin 31 Mayıs 2022 tarihinden önce vergi dairesi ile görüşmeleri yararlı olacaktır.

Nisan ayında verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile bayilerimiz cirolarını vergi dairelerine bildirilmiş bulunmaktadır.

Bayilerimiz bu cironun yüzde 1’i kadar ilgili vergi dairesine teminat vermekle yükümlü. Uyumlu mükellef olunması halinde ise cironun yüzde 1’ine karşılık gelen tutarın 5’te biri kadar teminat verilecek.

Vergi daireleri bayilerimizin verdikleri teminatları inceleyip kontrol edecekler. Teminatta bir eksiklik görülmesi halinde vergi daireleri bir yazı ile bu durumu bildirip 30 gün içinde eksik tutarın tamamlanmasını talep edecekler.

YÜZDE 5 İNDİRİMDEN YARARLANANLAR UYUMLU MÜKELLEF

Kurumlar vergisinde yüzde 5 indirimden yararlanabilen mükellefler uyumlu mükellef olarak kabul ediliyor. Bayilerimiz mali müşavirlerinden yüzde 5 indirime tabi olup olmadıklarını sorgulamalarını talep edebilirler.

PÜİS’İN GİRİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR

PÜİS’in son 3 yıldır EPDK’dan kayıt dışı herhangi bir eylemden ceza yemeyen bayilerin teminat uygulamasından muaf tutulması ve kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine ilişkin girişimleri devam ediyor.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS GENEL MERKEZİ