• 13 Şubat 2024 Salı

BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan “Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile benzin buharının geri kazanımına yönelik bir sistem kurulması zorunluluğu ertelendi.

PÜİS olarak bayilere ekonomik olarak büyük yük getiren bu sistemin ertelenmesi için sektörün diğer sivil toplum örgütleri olan PETDER, ADER, TABGİS ile TOBB Petrol Meclisi çatısı altında ortak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yıllık 500 m3’ün altında satış yapanlara muafiyet getirilmesi ve diğer tüm tarihlerin 5 yıl ötelenmesi talebimizi birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletmiştik.

Mevzuata göre yeni kurulacak istasyonların kurmak zorunda olduğu bu sistemi, yıllık ürün çıktı miktarı 1.000 m3’ten fazla olan ve yıllık ürün çıktı miktarı 100 m3’ün üzerinde olup, yerleşim yerlerinde bulunan mevcut istasyonlar 1.1.2023 tarihinde kurmak zorundaydı. 

Yine Mevzuat uyarınca yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için son tarih 1.1.2024, yıllık ürün çıktı miktarı 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1.1.2025 tarihinde sona eriyordu. 

Yapılan yönetmelik değişikliği ile Yönetmelik değişikliği ile ürün çıktı miktarı 500 m3/yılı aşmayan akaryakıt istasyonları için yönetmeliğin 8’inci maddesi ve ürün çıktı miktarı 100 m3 aşmayan akaryakıt istasyonları için yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler uygulanmayacak.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE TANKERLERDEN TANKLARA BOŞALTIMDA OLUŞACAK BENZİN BUHARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SİSTEMİN UYGULAMA TARİHİ ŞÖYLE OLDU:

-           Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükarda 1.1.2029 tarihine kadar.

- Yıllık çıktı miktarının 500 m3’ün üzerinde olduğu yerleşim yerinde bulunan akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükarda 1.1.2030 tarihine kadar.

- Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükarda 1.1.2032 tarihine kadar.

POMPA TABANCALARINDAN ARAÇLARA İKMALDE OLUŞACAK BENZİN BUHARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SİSTEMİN UYGULAMA TARİHİ ŞÖYLE OLDU:

-           Ürün çıktı miktarı 3000 m3/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükarda 1.1.2032 tarihine kadar.

Yönetmeliği göre, mevcut karayolu tankerlerinde ise dönüşümün 1.1.2030 tarihine kadar yapılması gerekiyor.