• 21 Eylül 2022 Çarşamba

EKÜ’SÜZ ÖKC’LERE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI RESMİ OLARAK DUYURULDU

PÜİS’in girişimleriyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılan Elektronik Kayıt Ünitesiz (EKÜ’süz) Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin duyuru Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı.

Söz konusu duyuru şöyle

“Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve 14/06/2022 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/9/2022 tarihine uzatılan tarihin 31/12/2022 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.

Duyurulur.”

Söz konusu duyuruya https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/duyuru_19092022.pdf adresinden ulaşabilirsiniz

PÜİS GENEL MERKEZİ