• 02 Aralık 2021 Perşembe

LİSANS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİYLE “DEMİRYOLU POMPASI” GETİRİLDİ

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle Yönetmeliğin tanımlar kısmına “Demiryolu Aracı” ile “Demiryolu Pompası” tanımları eklendi. Değişikliğe göre “Demiryolu Aracı”, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde tanımlanan araçları ifade ederken, “Demiryolu Pompası” ise bayilik lisansı altına işlenmek şartıyla sadece demiryolu tren işletmecilerinin sahip olduğu demiryolu araçlarının ve Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayan yerler olarak tanımlandı.

FATURA VE İRSALİYELERDE TESLİMİN YAPILDIĞI TESİSİN DE LİSANS NUMARASI YER ALACAK

Yapılan bir başka değişiklikle Lisans Yönetmeliğinin 18. Maddesinin on birinci fıkrasına “lisans numarasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasını” ibaresi eklendi. Buna göre, serbest kullanıcılar hariç olmak üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın lisans numarasının yanı sıra teslimin yapıldığı tesisin de lisans numarasını belirtmekle yükümlü olacak.

DEMİRYOLU POMPALARINA DA OTOMASYON SİSTEMİ KURULACAK
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik ise demiryolu pompalarına da istasyon otomasyon sisteminin kurulması.

DEMİRYOLU POMPALARI BAYİLİK LİSANSINA İŞLENECEK
İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisanları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla demiryolu araçlarının ve demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçları için demiryolu pompaları vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilecek.

Yönetmeliğin tüm maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasının da irsaliye ve faturada yer alma zorunluluğu 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.