• 20 Şubat 2023 Pazartesi

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN İLLERDE TEMİNAT VERME SÜRESİ 31 AĞUSTOS’A KADAR UZATILDI

 Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki akaryakıt ve LPG istasyonları için, bu illerdeki 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile 531 sayılı Tebliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin (Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar) teminat verme süreleri, 31/8/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.

 Konuya ilişkin duyuru Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı.
Üyelerimize önemle duyururuz.

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI