PÜİS 21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI

21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İLANI

Sendikamızın 21. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 10 Ekim 2021 Pazar günü 13.00-16.30 saatleri arasında aşağıda yer alan gündemle Çiğdem Mah. 1545. Sok. No:7 Çankaya/ANKARA adresindeki PÜİS Genel Merkez Kompleksi (Dafne Otel) Konferans Salonu’nda toplanacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Ekim 2021 Pazartesi günü 13.00-16.30 saatleri arasında yine aynı gündemle Söğütözü Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresindeki Marriott Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

PÜİS

Genel Merkez Yönetim Kurulu

GÜNDEM

A.GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (Saat 13.00-15.30)

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Genel Başkan’ın Açış Konuşması
 5. Protokol Konuşmaları
 6. Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporunun Görüşülmesi
 7. Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbra Edilmesi
 8. Genel Merkez 4 Yıllık Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi Onaylanması ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna Harcama Yetkisi Verilmesi
 9. Üyelik Aidatının Tespiti
 10. Yeni Şubeler Açmak, Mevcut Şubeleri Birleştirmek veya Kapatmak, Yeni Kurulacak Şubelere Hizmet Ofisi Almak veya İnşaa Ettirmek veya Kiralamak, Genel Merkez Binası Hariç Olmak Üzere Şubelerin Hizmet Ofislerini Satmak veya Kiraya Vermek İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 11. Tüzük Değişikliği
 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
 13. Genel Merkez Organlarına Aday Olacakların Belirlenmesi ve Seçim Kurulu Başkanlığı’na Bildirilmesi (Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri)
 14. Dilek ve Temenniler

B.SEÇİMLER  (Saat 15.30-16.30)

     15. Genel Merkez Organlarının Seçimi (Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri)