• 07 Şubat 2024 Çarşamba

PÜİS ANKARA BÖLGE BAŞKANI CANTEKİN’DEN, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI KONUSUNDA UYARI

 PÜİS Ankara Bölge Başkanı A. Cem Cantekin, mevzuat uyarınca 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen ve 10’dan fazla çalışanı bulunan istasyonlara 3 yıl süreyle sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payının %2 yerine %1 olarak uygulandığı hususunda akaryakıt istasyonu sahiplerini uyardı.

 

PÜİS Ankara Bölge Başkanı Cantekin konuya ilişkin şunları söyledi: “Bilindiği gibi akaryakıt istasyonları çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ‘26.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanır.’ hükmü yer alıyor.

 

Mevzuatın öngördüğü bu şartları sağlayan tüm meslektaşlarımız %1’lik indirimden yararlanabilirler.”