• 20 Temmuz 2023 Perşembe

PÜİS BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

PÜİS BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

PÜİS, akaryakıt bayilerinin gündemindeki sorunları görüşmek amacıyla 15 Bölge Başkanı, 81 İl Başkanı, ilçe başkanları, Yüksek İstişare Konseyi ile Gençlik Konseyi Üyeleriyle ile toplandı.

PÜİS Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

“Dolar kuru ve brent petroldeki artışa bağlı olarak akaryakıta gelen zamlar, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV ve KDV artışı ile sektördeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 81 il başkanımız, 15 Bölge Başkanımız, ilçe başkanlarımız, Yüksek İstişare Konseyi ile Gençlik Konseyi üyelerimizle bir toplantı yaptık.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda bayilerimizin yaşadıkları tüm sorunları ayrıntılarıyla görüştük, atılması gereken adımları değerlendirdik.

BAYİ KAR PAYLARI ARTAN MALİYETLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK MAKTUDAN YÜZDEYE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Toplantıda görüşülen konuların başında bayilerin kar payları geldi. Akaryakıta doların ve brent petrolün artışından dolayı gelen zamlar ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV ve KDV artışı bayilerin maktu bir rakamdan oluşan kar paylarını yüzdesel olarak düşürdü.

Başta asgari ücret artışı olmak üzere, istasyondaki gider kalemlerine gelen zamlar bayilerin maliyetlerini katlayarak arttırdı. Bayilerin bu maliyetlerin altında kalkabilmesi ve ayakta kalabilmesinin tek yolu bayilerin kar paylarının maktudan yüzdeye dönüştürülmesi ve verilecek yüzdesel kay payının hesaplanmasında enflasyon, asgari ücret ve döviz kuru ile enerji maliyetlerindeki artışların göz önüne alınmasıdır. Bayilerin TSE vizeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetimleri, yeni nesil yazarkasalar gibi görünmeyen birçok gider kalemi de mutlaka düzenleme yapılırken değerlendirilmelidir.

Toplantıya katılan tüm başkanlarımız bu konudaki görüşlerini aynı şekilde dile getirerek, bu düzenlemenin yapılmaması ve çözüm getirilmemesi halinde başta kırsal kesimde faaliyet gösterenler olmak üzere birçok istasyonun tek tek kapanacağı, atadan babadan bu mesleği yapan, dürüst çalışan bayilerin sektörden çekileceği ve sektörde tekelleşme oluşacağı konusunda görüş birliğine vardı.

BAYİLERİN FİNANSMAN İHTİYACI İÇİN ÖZEL KREDİ İMKANI SAĞLANMALIDIR

Toplantıda görüşülen bir diğer konu bayilerin finansman ihtiyacındaki artış oldu. Özellikle ÖTV ve KDV artışından sonra bayilerin finansman ihtiyaçları katlanarak arttı.

Ancak bankalar bayilerin artan kredi taleplerine yanıt vermek bir yana, kredi limitlerini düşürmeye başladı. Tarım bölgelerinde faaliyet gösteren bayilerimizin önemli bir kısmı çiftçiye vadeli yakıt veriyor.

Dağıtım şirketlerinin bayilere uyguladıkları vadeleri tamamen kaldırarak peşin parayla yakıt satma yoluna gitmeleri bu sorunu daha da ağırlaştırdı.

Bayilerin bu yükün altından kalkması mümkün değil.

Finansman sıkıntısı bu şiddette devam ettiği takdirde, özellikle satışı düşük olan, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren akaryakıt bayilerinin yakıt alıp faaliyetlerini sürdürmelerine imkan olamayacaktır.

Petrol piyasası mevzuatına göre 6 ay pompadan satış yapılmadığı takdirde istasyonların lisansları sona erdirilmektedir.

Yılın 365 günü, günün 24 saati vatandaşlara hizmet veren istasyonlarımızın yarattıkları istihdam ve katma değer, özverili bir şekilde vergi tahsildarı gibi çalışarak hazineye topladığı vergiler göz önüne alınarak akaryakıt bayilerine özel kredi imkanı sağlanmalıdır.

Bu yapılmadığı takdirde bayilerimiz tefecilerin eline düşecek ve istihdam yaratan, devletin tahsildarlığını yapan, vergisini son kuruşuna kadar ödeyen akaryakıt bayileri istasyonlarını tefecilere bırakmak zorunda kalacaktır.

KREDİ KARTI İLE SATIŞLARIN YÜKÜ BAYİDE

Akaryakıt sektöründe kredi kartı ile yapılan satışların payı her geçen gün artıyor.

Bayiler kredi kartı ile yaptıkları satışların bedelini ertesi gün bankadan tahsil etmek istedikleri takdirde bankalar bayilerden POS komisyonu alıyor. Şu anda yürürlükte olan ve Bankalararası Kart Merkezinin belirlediği komisyon oranı % 1.58.

Bir başka ifadeyle bayi zaten çok düşük olan kar payının % 1.58’ini bankalara vermek zorunda kalıyor. Ayakta kalmak için çırpınan bayilerden alınan bu yüksek komisyonların yapılacak bir düzenlemeyle çok cüzi miktarlara düşürülmesi, bayilere bir nebze de olsa nefes aldıracaktır.

NAKLİYE ÜCRETLERİ BAYİNİN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Akaryakıt fiyatlarının artması sonucunda nakliye ücretleri de yükseldi. Nakliye ücretleri bayi ve dağıtıcı entegre kar payının içinde yer alıyor. Bir başka ifadeyle

akaryakıt fiyat oluşumunda nakliye ücreti dikkate alınmıyor. Dolayısıyla nakliye ücretlerindeki artışlar bayinin kar payından, hatta bazı zamanlar cebinden gidiyor.

Hemen hemen her sektörde bir gider kalemi olan nakliye ücretlerinin kar payından bağımsız olarak fiyat oluşumunda yer alması ve kilometre bazında günün ekonomik koşullarına uygun olarak belirlenmesi talebimizi tekrar dile getiriyoruz.

FATURA TİCARETİ YENİDEN İVME KAZANDI

Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığıdır. Akaryakıt ürünlerinden alınan KDV’nin devlet hazinesine değil, fatura ticareti yapılarak birilerinin cebine girmesine yol açan bu kaçakçılık, bir yandan devletimizin vergi kaybına neden olurken, diğer yandan da sektörümüzde haksız rekabete yol açmaktadır.

Sektörümüzün adını lekeleyen, akaryakıt bayilerinin meslek onurunu zedeleyen ve geleceğini çalan bu kaçakçıların sektörden temizlenmesi için, TBMM’de sektörün tüm paydaşlarıyla görüşülerek hazırlanan “7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra bu sorun oldukça azalmıştı. Ancak bugün yaptığımız Başkanlar Kurulu Toplantımızda, geçmişte olduğu gibi yine rafineri fiyatının altındaki fiyatlarla satışlar yapıldığı, fatura ticaretinin yeniden canlandığı bilgisi tüm bölge, il ve ilçe başkanlarımızca dile getirildi.

Devletimizin vergi kaybının önlenmesi ve sektörümüzde yaratılan haksız rekabetin sona erdirilmesi için fatura ticareti yapanlar konusunda gerekli denetimlerin ve yasal işlemlerin yapılmasını, daha da önemlisi KDV ve ÖTV’nin birleştirilmesi talebimizin acilen değerlendirilmesini talep ediyoruz.

GRİ ALAN ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Rafineri şirketleri dağıtım şirketlerine bazı primler veya indirimler sağlamaktadır. Dağıtım şirketleri ise bu indirimleri EPDK’nın öngördüğü yasal fiyat metodolojisi içinde göstermeyip, bu indirimi sadece bazı bayilerine uygulamaktadır. Bu da sektörde çok büyük bir haksız rekabet yaratmaktadır. Sektörün yapısını bozan ve bayilere büyük zarar veren bu uygulamanın sona erdirilmesi için gri alan mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜNLER BİR SONRAKİ TOPLANTIDA NETLEŞTİRİLECEK

PÜİS Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda farklılaştırılmış akaryakıt ürünleri konusu da masaya yatırıldı. Farklılaştırılmış ürünler konusunda atılacak adımın bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

TOPTAN VE DIŞ SATIŞLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu toptan ve dış satışlar. Bu konuda yürütülen çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

 

SEKTÖRDE MALİ DİSİPLİN SAĞLANANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Sektörün tüm paydaşlarının özlediği, sektörde olmasını istediği mali disiplin oluşana kadar PÜİS olarak çalışmalarımızı yılmadan sürdüreceğiz.

Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz:

Biz ülkemizin önde gelen sektörlerinden birinin, akaryakıt sektörünün en önemli halkası olan akaryakıt bayileriyiz.

Bizler yılın 365 günü, günün 24 saati yaz-kış demeden tüketicilere kesintisiz üst düzey hizmet vermekten gurur duyan bir camiayız.

Yarattığımız istihdam ve katma değer, topladığımız vergi, ödediğimiz gelir ve kurumlar vergisiyle gurur duyan, her zaman devletinin yanında olan bir topluluğun üyeleriyiz.

Çoğumuz atamızdan, babamızdan kalan istasyonları kutsal birer emanet gibi devraldık ve bu emanete zarar gelmemesi için özveriyle çalışıyoruz.

Dürüst ticaret yapan dürüst bayileri korumak devletimizin asli görevlerinden biridir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizin en önemli sektörünün en önemli halkası olan akaryakıt bayileri olarak, kapı kapı dolaşarak batmamak için mücadele eden bir sektör mensubu olmaktan çıkıp, ticaretini istikrarlı ve önünü görerek yapabilen bir sektör olmayı 100. Yılımızda çok arzuluyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm gayretimiz de bu yönde olacaktır.”