PÜİS, BATMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI BATMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Batman Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, çoğunluklu olarak 22 Haziran 2021 Salı günü 13.00-15.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Turgut Özal Bulvarı Murat Apartmanı No:72/3 Batman adresinde bulunan Şube Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle   23 Haziran 2021 Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında Ziya Gökalp Mah. Diyarbakır Cad. No:170 Batman adresinde bulunan The Ancient Mesopotamia Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış