• 09 Mayıs 2015 Cumartesi

PÜİS BİRLEŞİK TOPLANTISI'NDA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Yurdun dört bir tarafından gelen PÜİS yetkili kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş: “Aynı irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt taşınıyor. Bunun sonucunda devletimizin hazinesi büyük oranda vergi kaybına uğrarken, sektörümüzde de önemli boyutlarda haksız bir rekabet yaşanıyor. PÜİS olarak bu konudaki çözüm önerimiz irsaliye ile faturanın eş zamanlı düzenlenmesidir” dedi.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un başkanlığında yapılan PÜİS Birleşik Toplantısı’nda sektörün gündemindeki sorunlar masaya yatırılırken, bu sorunların çözümü için PÜİS’in izleyeceği stratejiler belirlendi.

PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ve PÜİS Şube Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen PÜİS Birleşik Toplantısı, 23 Aralık 2015 tarihinde Genel Başkan İmran Okumuş'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 2015 yılının sektör ve bayiler açısından değerlendirmesi yapılırken, sektörün ve bayilerin gündemindeki sorunların çözümü için PÜİS’in 2016 yılında izleyeceği yol haritası belirlendi. Toplantıda kar payları, nakliye ücretleri, ADR mevzuatı, otomasyon sistemi, akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın kaynağı ve boyutları, idari para cezaları, yeni nesil yazar kasalar, aynı irsaliye ile onlarca tankerle akaryakıt taşınması, ÖTV’siz yakıtlar, sorumlu müdür uygulaması, petrol ve LPG piyasaları mevzuatının yeniden yapılandırılması gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Genel Başkan Okumuş şöyle konuştu:

“PÜİS ülkemizin en ücra köşeleri dahil, yurt geneline yayılmış 9.000’i aşkın kayıtlı üyesi, 15 Bölgede 15 Şubesi, 81 ilde Baştemsilciliği ve 919 ilçede Temsilciliği bulunan Türkiye’nin teşkilatlı tek İşveren Sendikası’dır. Dolayısıyla akaryakıt sektöründeki sorunların tümüne en ince ayrıntılarına kadar hakimiz. Bu sorunların kaynağını ve çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Birleşik Toplantı’da tüm yetkili kurullarımızla gündemdeki önemli konuları masaya yatırdık ve bu sorunların çözümü için izleyeceğimiz yol haritasını belirledik.”

 “Aynı irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt taşınıyor”

PÜİS Birleşik Toplantısı’nın önemli gündem maddelerinden birinin aynı irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt taşınmasının yarattığı sorunlar olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Okumuş şunları söyledi:

“Bilindiği gibi, dağıtım şirketlerinin depolarından tankerlere ikmal edilen akaryakıtlar düzenlenen sevk irsaliyesi ile müşteriye ulaştırılmakta, fatura da Vergi Usul Kanunu’na göre 7 gün içinde kesilmektedir.  Bu durum, sektörümüzde kayıt dışı faaliyetin bir enstrümanı haline gelmiş bulunuyor. Bazı dağıtım şirketleri, bayileri ile anlaşarak tek irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt ikmali yaptıktan sonra sadece tek irsaliye için fatura tanzim ediyor. Bir başka ifadeyle aynı irsaliye ile 5 tanker akaryakıt ikmali yapılıp gönderilirken, bunların sadece bir tanesi için fatura kesilmiş oluyor. Bunun sonucunda devletimizin hazinesi büyük ölçüde vergi kaybına uğrarken, sektörümüzde de önemli boyutlarda haksız rekabetin yaşanmasına yol açıyor. PÜİS olarak bu konudaki çözüm önerimiz irsaliye ile faturanın eş zamanlı olarak düzenlenmesidir.”

“ÖTV’siz yakıtlara vergi iadesi sistemi getirilmeli”

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, ÖTV’siz denizcilik ve havacılık yakıtlarının illegal olarak piyasaya sürülmesinin sektörde yarattığı sorunların da toplantıda ele alındığını belirterek şöyle dedi:

“Bilindiği gibi denizcilik ve havacılık sektörlerinin gelişmesi için deniz ve hava taşıtlarına verilen akaryakıt ürünlerinden ÖTV alınmıyor. Ülkemizde akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ise çok yüksek. Bu nedenle deniz ve hava taşıtlarına verilen ÖTV’siz yakıtlar, çeşitli yöntemlerle illegal olarak piyasada pazarlanıyor. Devleti vergi kaybına uğratan, akaryakıt piyasasında haksız rekabete yol açan bu sorun, tıpkı 10 numaralı yağda olduğu gibi vergi iadesi sistemi uygulanarak çözülebilir. Bunun yanı sıra denetimlerin arttırılması ve bu yakıtı kullanan tüketicilere cezai müeyyide uygulanması da atılması gereken diğer adımlardır. Bu adımlar atıldığı takdirde, ÖTV’siz yakıtların piyasada illegal biçimde pazarlanmasının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.”