• 15 Haziran 2022 Çarşamba

PÜİS’İN GİRİŞİMLERİYLE GİB’DEN 3 AYLIK SÜRE UZATIMI

PÜİS’in süre uzatımı talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı EKÜ’süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğuna yönelik 3 aylık süre uzatımında bulundu.

Buna göre daha önce 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek süre, 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının Süre Uzatımına İlişkin Duyurusu şöyle;

“Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin;

- 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 30/6/2022 tarihinin,

- 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ve 29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılan tarihlerin,

30/9/2022 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.

Duyurulur.”

Üyelerimize önemle duyururuz.

PÜİS GENEL MERKEZİ