• 14 Temmuz 2021 Çarşamba

PÜİS’İN GİRİŞİMLERİYLE TAŞIT UYGUNLUK BELGESİNDE SÜRE UZATIMI

PÜİS’in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na süre uzatımı için yaptığı başvuru olumlu karşılanarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almış araçlar için Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi 01.07.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurusu şöyle:

“Bilindiği üzere, 07.10.2020 tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi” olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı Geçici 1 inci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 01/07/2021 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk belgesini almaları zorunludur.” hükmü amirdir.

Ülkemizde yaşanan pandemi ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak tehlikeli madde taşımacılığının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan araçlar ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine 01.07.2022 tarihine kadar müsaade edilecektir.”

Üyelerimize önemle duyururuz.

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI