PÜİS, İSKENDERUN ŞUBESİ 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İSKENDERUN ŞUBESİ 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası İskenderun Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Yenişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı No.51 İskenderun/Hatay adresinde bulunan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle 29 Haziran 2021 Salı günü 11.00-13.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı No.51 İskenderun/Hatay adresinde bulunan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış