PÜİS İZMİR ŞUBESİ 21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ 21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası İzmir Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 25 Haziran 2021 Cuma günü 12.00-14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Kazım Dirik Mah. 296. Sok. No:8 Kat:6/610 Bornova/İzmir adresinde bulunan Folkart Time plazada yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak/İzmir adresinde bulunan Swissotel Büyük Efes otelinde gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış