PÜİS İZMİT ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası İzmit Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 23 Haziran 2021 Çarşamba Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Yavuz Sultan Mah. Hürriyet Cad. No: 381 Derince/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24 Haziran Perşembe günü 11.00-13.00 saatleri arasında Sehabettin Bilgisu Cad. No:135 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Asya Otel’de gerçekleştirilecektir.
Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış