PÜİS,  KONYA ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI KONYA ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Konya Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, çoğunluklu olarak 16 Haziran 2021 Çarşamba günü 14.00-16.30 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Vatan Caddesi Ergün İşhanı No:2/201 Konya adresinde bulunan PÜİS Konya Şubesi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle   17 Haziran 2021 Perşembe günü 14.00-16.30 saatleri arasında Ferhuniye Mahallesi Vatan Caddesi No:1 Konya adresinde bulunan Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış