• 24 Mayıs 2023 Çarşamba

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI KAYSERİ BÖLGE BAŞKANLIĞI 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı’nın 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, çoğunluklu olarak 8 Haziran 2023 Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında ekli gündemle Bahçelievler Mah. Komandolar Cad. No:99 Talas/Kayseri adresinde bulunan PÜİS Kayseri Bölge Başkanlığında yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle 10 Haziran 2023 Cumartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecektir.
Duyurulur.

GÜNDEM
A. GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (Saat 13.00-14.00)
1. Açılış
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
4. Bölge Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
6. Genel Merkez Adına Konuşma
7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
10. Dilek ve Temenniler
B. SEÇİMLER (Saat 14.00-15.00)
11. Bölge Başkanlığı Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
12. Kapanış