• 17 Mayıs 2023 Çarşamba

PÜİS’TEN SÜRE UZATIMI TALEBİ

 DEĞERLİ BAŞKANLARIMIZ VE ÜYELERİMİZ
Sizlerin de bildiği gibi, 30/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2 Eylül 2021 tarih ve 31589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren bayilerin teminat verme yükümlülüğü getirilmiştir.
Bu yükümlülük kapsamında 2 Eylül 2021 tarihinden önce faaliyette bulunan istasyonlar cirolarının yüzde 1’i tutarındaki teminatlarını 31 Mayıs 2022 tarihinde bağlı bulundukları vergi dairelerine verdiler.
BU YIL ELDE EDİLEN CİRO, GEÇEN YILKİ CİROYA GÖRE YÜKSEKSE EK TEMİNAT VERİLMESİ GEREKİYOR
Ancak gerek ilgili kanun, gerekse ilgili tebliğ uyarınca 2022 yılında elde edilen ciro, 2021 yılına göre daha yüksekse geçen yıl verilen teminata ek teminat verilmesi gerekiyor.
Üyelerimizin mali müşavirleri veya bağlı oldukları vergi dairesi ile görüşüp ek teminat vermeleri gerekiyorsa en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine ek teminatı iletmeleri herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için önem arz etmektedir.
PÜİS’TEN SÜRE UZATIMI TALEBİ
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek olan teminat verme süresinin ertelenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile nezdinde görüşmelerde bulundu.
PÜİS’in talebi olumlu karşılanarak süre uzatımı yapıldığı takdirde üyelerimizi bilgilendireceğiz.

PÜİS GENEL MERKEZİ