• 20 Eylül 2022 Salı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

EPDK tarafından hazırlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişikliğe göre, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Lisans” tanımından sonra “LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı” tanımı ve “Tesis” tanımından sonra gelmek üzere “Tip sözleşme” tanımı eklendi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikte, eklenen bu tanımlar şu şekilde açıklandı:

“LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı: Otogaz bayi ile dağıtıcısı arasında imzalanan LPG otogaz bayilik sözleşmesinin ilgili dağıtıcı lisansı sahibince daha önce Kuruma ibraz edilen tip sözleşme örneğinin aynısı olduğunu belirten ve sözleşmeye ilişkin temel bilgilerin (Tesis adresi, sözleşme başlangıç tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve ilgili taraflara ilişkin bilgiler) yer aldığı ve tarafların yetkililerince imzalanan sözleşme beyanı,

Tip sözleşme: Lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin sözleşme örnekleri.”

Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış LPG otogaz bayilik sözleşme beyanının ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.”

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“Kanuna göre faaliyette bulunanlar esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”