• 25 Ocak 2022 Salı

TEHLİKELİ ATIKLAR KONUSUNDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 3. Fıkrası; “Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolanır” hükmünü içermektedir.
Öte yandan, Çevre Kanununun 20. Maddesi v bendinde ise; “Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” hükmü yer almaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliği uyarınca, akaryakıt istasyonlarında geçici depolama alanında biriktirilen tehlikeli atıkların da her 6 ayda bir, yetkili kuruluşlara teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, üyelerimiz kanunda belirtilen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklardır.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA OLUŞAN TEHLİKELİ ATIKLAR NELERDİR?
Toner, kartuş, floresan, yağlı bez, eldiven, pil, yağ, antifriz, katkı gibi ürünlerin ambalajları.
Yağ değişimi olan bayilerde; yağ filtreleri, motor yağları.

SENDİKAMIZ ÜYELERİMİZ İÇİN DKM ATIK YÖNETİMİ A.Ş İLE PROTOKOL İMZALAMIŞTI
Sendikamız bayilerimiz daha uygun bir fiyata ve mevzuata uygun bir şekilde atıklarını teslim edebilmeleri için önceki yıl DKM ATIK YÖNETİMİ A.Ş firması ile bir protokol imzalamıştı.

DKM yetkililerine 0 542 366 36 78 ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize önemle duyururuz.
PÜİS GENEL MERKEZİ