• 25 Mayıs 2022 Çarşamba

TEMİNAT VERME SÜRESİ 1 AY UZATILDI

Sendikamızın girişimleri sonucunda teminat verme süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Genel Başkanımız İmran Okumuş süre uzatımı talebini Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’a aktarmıştı. En son Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile yaptığı görüşmeyi Üyelerimizle paylaşmış ve Sayın Bakan’ın PÜİS’in uzatma talebine olumlu yanıt vererek 30 Haziran 2022 tarihine kadar erteleme yapılacağı sözünü kendisine verdiği bilgisini Üyelerimize iletmişti.
Süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bir duyuru yapıldı.
Duyuruda, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin bir sirküler yayınlandığı ifade edildi.
Yayınlanan 25/05/2022 tarihli ve VUK-141/2022-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.

Söz konusu Sirküler için tıklayınız.

Üyelerimizin dikkatlerine sunarız.

PÜİS GENEL MERKEZİ