• 12 Mayıs 2022 Perşembe

ÜYELERİMİZE TEMİNAT KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

KIYMETLİ ÜYELERİMİZ,

Bazı üyelerimiz Genel Merkezimizi arayarak kurumlar vergisinde kendilerine yüzde 5 indirim yapıldığı için uyumlu mükellef olduklarını, ancak Vergi Dairesinden kendilerine yapılan tebligatta hesaplanan teminat miktarında 5’te 1 indirim yapılmadığını ifade etmişlerdir.

Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmede, herhangi bir hata yapılmışsa, bunun bağlı olunun Vergi Dairesine başvurmak suretiyle düzeltilebileceği ifade edilmiştir.

Bunun için, firmanın Vergi Dairesine başvuru yaptıktan sonra, Vergi Dairesinin ÇARDES sistemi üzerinden 100. Müdürlüğe çağrı açması gerekiyor. Açılan çağrı sonrasında 100. Müdürlük firmanın uyumlu mükellef olup olmadığını araştırıp Vergi Dairesine bildirecektir.

Üyelerimize önemle duyururuz.

PÜİS GENEL MERKEZİ