• 28 Aralık 2021 Salı

ÜYELERİMİZE VERBİS KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları (akaryakıt istasyonları da kapsam dahilinde) 31 Aralık 2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmak zorundadır.

Ancak yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan akaryakıt istasyonları VERBİS’e kayıt zorunluluğu dışında bulunmaktadır.

Üyelerimizin dikkatlerine sunarız.

PÜİS GENEL MERKEZİ